Contact FACEBOOK
 • TYPOSOFIA Portfolio 2.0
 • Design and DTP
 • Branding
 • Web Design
 • SERVICES SLUŽBY

  My main scope of work is graphic design and creation of DTP ads, flyers, magazines, labels, billboards, as well as, covering of complete corporate identity. When working on jobs for my clients I provide state of art service, I look for new, unique and creative solutions which I always tailore for each customer´s specific requirements and needs. My job then meets satisfaction and positive appraisal.

  Hlavnou náplňou mojej práce je tvorba grafického dizajnu a DTP reklám, letákov či časopisov, obalov, billboardov až po kompletné firemné identity. Pri tejto práci rád hľadám možnosť vytvorenia jedinečných kreatívnych riešení s prihliadnutím na požiadavky klientov. Vďaka mnohoročným skúsenostiam dokážem poskytnúť kvalitné služby a nadčasové riešenia mnohým svojim klientom. Moja práca sa tak stretáva so spokojnosťou a pozitívnym ohodnotením.

 • MFA/MGR.ART ČISÁRIK DANIEL

  2008-10
  ITP-communication, japanese localization company / DTP, graphic designer
  ITP-communication, japonská lokalizačná spoločnosť / DTP, grafický dizajnér

  2007-08
  KPK-group, advertisig agency / graphic designer
  KPK-group, reklamná agentúra / grafický dizajnér

  2001-07
  Academy of arts in B. Bystrica, graphic arts
  Akadémia Umení v B. Bystrici, Grafika
  Freelance graphic designer
  Nezávislý grafik na voľnej nohe

  1997-01
  School of applied arts in Košice, pottery
  Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach , keramika

  1993-97
  Secondary vocational school in Košice, art smithery
  Stredná odborná škola v Košiciach, Umelecké kováčstvo

 • SKILLS ZRUČNOSTI

  MAC / PC

  - Adobe InDesign *****
  - Adobe Photoshop *****
  - Adobe Illustrator *****
  - Adobe Acrobat (PDF) ****
  - Adobe Framemaker ****
  - Adobe (Macromedia) Flash ***
  - QuarkXPress ***
  - MS Office ****
  - XML,HTML,CSS **
  - English fluently / aktívne
  • Various projects / Rôzné projekty - since 2002
  • Projects selection of onetime only customers
   Výber z projektov jednorázových zákazníkov
 • The Gramaphone Bluesmen - 2010
  • The Gramaphone
   Bluesmen - 2010
  • Music group poster
   Plagát hudobnej skupiny
 • Fatrapark apartments - 2007
  • Fatrapark apartments - 2007
  • Fatrapark billboard campaign
   Fatrapark billboardová kampaň
 • A.P.E. - 2004
  • A.P.E. - 2004
  • A.P.E. Business card
   A.P.E. vizitky
 • Afro Dance workshop - 2006
  • Afro Dance workshop - 2006
  • Afro Dance workshop poster
   Plagát na workshop Afro Dance
 • Okno-Res - 2008
  • Okno-Res - 2008
  • Okno-Res billboard campaign
   Okno-Res billboardová kampaň
 • Creo Art - 2009
  • Creo Art - 2009
  • Advertising Agency web
   Web reklamnej agentúry
 • Sopko - 2007
  • Sopko - 2007
  • Children's ENT clinic flayer
   Leták detskej ORL ambulancie
 • Duncan design - 2006
  • Duncan design - 2006
  • Personal business card
   Osobná vizitka
 • ACB certificate - 2004
  • ACB certificate - 2004
  • Certificate of Management System
   Certifikát systému manažérstva
 • Chose - 2005
  • Chose - 2005
  • CD label
   CD obal
  • ESTEN - since 2010
  • Software Dvelopement company - corporate visual identity, presentations, posters etc.
   Spoločnosť na vývoj softvéru - vizuálna identita spoločnosti, prezentácie, plagáty atď.
 • Esten - Business set
  • Business set
  • Business card, Letter head, envelope, folder...
   Vizitky, hlavičkový papier, obálka, zakladací obal...
 • Esten - Business card
  • Business card
  • Business card
   Vizitka
 • Esten - Presentation template
  • Presentation
  • Presentation template for PowerPoint
   PowerPoint šablóna na prezentácie
 • Esten - Poster design
  • Systém na mieru
  • Poster design of "Tailor-made system"
   Dizajn plagátu pre "Systém na mieru"
 • Esten - Poster design
  • Web portál
  • Poster design of "Web portal"
   Dizajn plagátu pre "Web portál"
  • SKKE - 2008
  • Private Dance and Music-drama Conservatory - logo, posters, invitations
   Súkromné tanečné a hudobno-dramatické konzervatórium - logo, plagáty, pozvánky
 • SKKE - Poster design
  • Tanečný koncert STK
  • Poster design for "Dance Concert"
   Dizajn plagátu na "Tanečný koncert"
 • SKKE - Invitation design
  • Tanečný koncert STK
  • Invitation design for "Dance Concert"
   Dizajn pozvánky na "Tanečný koncert"
 • SKKE - Poster design
  • Tanečný koncert SZUŠ
  • Poster design for "Dance Concert"
   Dizajn plagátu na "Tanečný koncert"
 • SKKE - Invitation design
  • Tanečný koncert SZUŠ
  • Invitation design for "Dance Concert"
   Dizajn pozvánky na "Tanečný koncert"
  • Soto - since 2003
  • Soto japanese Zen school - Posters, labels, various ads, flayers etc.
   Sótó japonská zenová škola - plagáty, obaly, rôzné reklmy, letáky atď.
 • Soto - Poster design - 2009
  • Zazen - 2009
  • Poster design for regular Zazen meetings
   Dizajn plagátu na pravidelné Zazen stretnutia
 • Soto - Poster design - 2008
  • Úvod do Zazenu - 2008
  • Poster design for Zazen Introduction
   Dizajn plagátu na Úvod do Zazenu
 • Soto - CD label - 2006
  • Smadhi - 2006
  • CD label design for Kaisen movie "Samadhi"
   Dizajn CD obalu pre Kaisenov film "Samadhi"
 • Soto - Zazen Poster - 2006
  • Zazen - 2006
  • Poster design for regular Zazen meetings
   Dizajn plagátu na pravidelné Zazen stretnutia
 • Soto - Zazen Poster - 2007
  • Úvod do Zazenu - 2007
  • Poster design for Zazen Introduction
   Dizajn plagátu na Úvod do Zazenu
  • Magnólia - 2007
  • Pharmacy - Logo, visual brand identity, design manual, Board ad etc.
   Lekáreň - Logo, vizuálna identita značky, dizajn manuál, reklamná tabuľa atď.
 • Magnolia - Design manual
  • Design manual
  • Cover of Design manual
   obálka dizajn manuálu
 • Magnolia - Design manual
  • Design manual
  • Insides of Design manual
   vnútorné stránky dizajn manuálu
 • Magnolia - Board ad
  • Otváracie hodiny
  • Board of opening hours
   tabuľka s otváracími hodinami
 • Magnolia - Logo
  • Magnólia portál
  • Advertising doors panel
   Reklamný panel na dvere
  • FEROSTAV PLUS A.S. - 2008
  • Catalog of construction company
   Katalóg stavebnej spoločnosti
 • Ferostav - Catalog cover
  • Ferostav Katalóg
  • Catalog cover
   obálka katalógu
 • Ferostav - Catalog inside
  • Ferostav Katalóg
  • Catalog inside
   vnútro katalógu
 • Ferostav - Catalog inside
  • Ferostav Katalóg
  • Catalog inside
   vnútro katalógu
 • Ferostav - Catalog inside
  • Ferostav Katalóg
  • Catalog inside
   vnútro katalógu
 • Ferostav - Catalog inside
  • Ferostav Katalóg
  • Catalog inside
   vnútro katalógu
  • Kavomaty - 2005
  • Coffe package label
   Štítok obalu na kávu
 • Kavomaty - bottle label
  • Štítok
  • Design of bottle label
   dizajn štítku fľaše
 • Kavomaty - bottle lid
  • Vrchnák
  • Design of bottle lid
   dizajn vrchnáku fľaše
 • Kavomaty - bottle application
  • Fľaša kávy
  • Practice use of design
   použitie dizajnu v praxi
  • Kwan Um zen - since 2009
  • Kwan Um korean Zen school - Visual identity, Web design, business set etc.
   Kwan Um kórejská zenová škola - Vizuálny štýl, dizajn webu, business sada atď.
 • Kwan Um - business set
  • Business set - 2010
  • Visual identity and design of Letter head and business cards
   Vizuálny štýl, dizajn hlavičkového papiera a vizitiek
 • Kwan Um - Web design
  • Web - 2009
  • Web design based on CMS template
   dizajn webu založený na CMS predlohe
 • Kwan Um - eye-catcher
  • Pútač - 2010
  • Photo manipulation and Poster design of regular meetings
   Fotomanipulácia a dizajn plagátu pravidelných stretnutí
  • Zajac - since 2004
  • Posters for various events, DVD label, ads etc.
   Plagáty na rôzné akcie, DVD obal, reklamné predmety atď.
 • Zajac - Reggae poster - 2007
  • Reggae poster - 2007
  • Poster design for Reggae music lecture
   Dizajn plagátu na hudobnú prednášku o Reggae
 • Zajac - Cajepitije poster - 2009
  • Cajepitije - 2009
  • Poster Design for an evening of Russian literature, music and tea
   Dizajn plagátu na večer Ruskej literatúry, hudby a čaju
 • Zajac - CSRC calendar - 2010
  • CSRC calendar - 2010
  • CASSOVIA SPEED ROLLER CLUB Calendar design
   Dizajn kalendára pre CASSOVIA SPEED ROLLER CLUB
 • Zajac - Joga poster - 2006
  • Joga - 2006
  • Poster design for yoga exercise and classes
   Dizajn plagátu cvičenia a kurzu jogy
 • Zajac - Kids photo show poster - 2009
  • Keď deti fotia - 2009
  • Kids photo show Poster design
   Dizajn plagátu výstavy detských fotografií
 • Zajac - label - 2009
  • Shankar DVD - 2009
  • DVD label design
   Dizajn DVD obalu
  • Amana - since 2006
  • Tearoom and shop with tea and tea accessories - posters, business cards, menu, flayers, ads etc.
   Čajovňa a obchod s čajom a čajovým príslušenstvom - plagáty, vizitky, ponukovník, letáčiky, inzeráty atď.
 • Amana - poster design - 2007
  • Čajfest 0.2 - 2007
  • TeaFestival poster design
   dizajn plagátu pre čajový festival
 • Amana - Business card - 2006
  • Vizitka - 2006
  • Business card design
   dizajn vizitky
 • Amana - Business card - 2006
  • Vizitka - 2006
  • Business card design
   dizajn vizitky
 • Amana - poster design - 2007
  • Čajovňa Amana - 2007
  • Poster design for tearoom
   dizajn plagátu pre čajovňu
 • Amana - poster design - 2007
  • Z rôznych kútov sveta - 2007
  • Music instruments show poster
   plagát výstavy hudobných nástrojov
 • Amana - Ad board - 2007
  • Letné osvieženie - 2007
  • Ad board design of summer action
   reklamná tabuľa na letnú akciu
 • Amana - Flayer - 2009
  • Letáčik - 2009
  • Ad flayer design for tearoom
   reklamný letáčik pre čajovňu
 • Amana - TeaMenu - 2006
  • Ponukovník - 2006
  • Design of teamenu for tearoom
   dizajn čajovej ponuky pre čajovňu
  • ITP - since 2008
  • Localization company - presentaion bulletin, postcards, manuals, newsletter etc.
   Lokalizačná spoločnosť - prezentačný bulletin, pohľadnice, manuály, newsletter atď.
 • ITP - bulletin design - 2009
  • Sales presentaion - 2009
  • Cover of Sales presentaion bulletin
   obálka bulletinu prezentujúceho obchodnú ponuku
 • ITP - bulletin design - 2009
  • Sales presentaion - 2009
  • Sales presentaion bulletin
   bulletin prezentujúci obchodnú ponuku
 • ITP - greetingcards - 2009
  • Pohľadnice - 2009
  • Draft of Kjoto woodprint greetingcards
   Návrh na drevorezové pohľadnice Kjóta
 • ITP - Newsletter - 2010
  • JBCE Noviny - 2010
  • Japan Business Council in Europe Newsletter
   Japan Business Council in Europe noviny
 • ITP - Card - 2010
  • Greeting Card - 2010
  • Christmas card - photomanipualtion and animated gif
   Vianočný pozdrav - fortomanipulácia a animovaný gif
  • TYPOSOFIA
  • Graphic Design company - self project of corporate visual identity, Business set, web design, fbml etc.
   Spoločnosť grafického dizajnu - Vlastné projekty vizuálnej identity spoločnosti, Business set, web design, fbml atď.
 • TYPOSOFIA - WEB
  • Web portfolio 1
  • Web design,flash, actionscript, xml, php...
   Web dizajn, flash, actionscript, xml, php...
 • TYPOSOFIA - WEB
  • Web portfolio 2
  • Web design, CSS, php...
   Web dizajn, CSS, php...
 • TYPOSOFIA - Facebook
  • Facebook FBML
  • Design, CSS, FBML, php...
   Dizajn, CSS, FBML, php......

Contact Us

You have a question, comment or you have project for me? Simply let me know by filling out contact form and I will respond you in 1 business day.

Máte pre mňa otázku, pripomienku či projekt? Jednoducho mi dajte vedieť vyplnením formulára a ja sa vám ozvem behom 1 pracovného dňa.

 • name | meno
 • mail
 • phone | tel.č.
 • message | správa